שלום

עדשת ® Artisan הנה עדשה המושתלת בעין. לכן לא תהיו יותר תלויים במשקפיים או בעדשות מגע.

עדשה מיוחדת זו הינה אחת מהשיטות החדשניות ביותר בניתוחי תיקון ליקויי ראייה (תשבורת) ונמצאת בשימוש תדיר ברחבי העולם.

מטרת אתר זה היא ליידע אותך אודות השתלת ®Artisan .

 

הבהרה
כל המידע באתר זה נועד לתת הסברים על עדשת Artisan. עם זאת, הוא אינו בא לקחת את מקום הייעוץ וההסבר הרפואיים שבסמכות רופא/ה עיניים שהוסמכו להשתיל עדשות Artisan. לפני כל החלטה בדבר השתלת עדשות Artisan חייבים להתייעץ עם רופא מוסמך לכך. כל נושא רפואי שאינו ברור יש להעלות ולברר עם הרופא המוסמך.